Coaching

“The Mental Game is everything”

COACHING

Aanpak:
Het liefst werk ik met een intake (2 uur) waarin de huidige vaardigheden van de leerling worden vastgelegd. Daarna wordt gezamenlijk een doelstelling opgesteld waar we in een bepaalde periode naar toe willen. Dit alles leggen we vast in een plan van aanpak dat de leerling na elke les aanvult met het geleerde zodat dit vastligt en niet vergeten wordt.
Na de intake volgen er dan om de 3-4 weken een les van 1-2 uur. Tussen de lessen moet de leerling het geleerde zichzelf eigen maken. In deze cyclus van 10 uur les zit er ook minstens 1 baanles van 9 holes waarin we de techniek in de baan gaan toepassen. Het geheel neemt zo’n half jaar in beslag waarna we kijken of de doelstellingen zijn gehaald en er evt. een nieuwe cyclus kan worden opgestart.

Scroll to top